Found in Ground
White Flower

Enlightening Nepal


Enlightening Nepal

नयाँ वर्ष २०७३ को शुभकामना


सफल होस तिम्रो यात्रा, सम्पन्न होस तिम्रो मनकामना
उच्च होस् तिम्रो सिर, पुरा होस तिम्रो सपना ।
सफलताले चुमोश् तिम्रो उदेश्य, यहि नै छ यो नयाँ वर्ष २०७३ को
मंगलमय शुभकामना ।।

Bamboo Swing and Flowers in Dashain


Bambo Swing and Flowers in Dashain

Tadi River Seen from Way to Bidur, Nuwakot


Tadi River Seen from Way to Bidur, Nuwakot

आफ्नै बारीकोआफ्नै बारीमा फलेको खोर्सानी, काक्रो, फर्सी, स्कुस.......

Godawari12 decade Godavari Fair

Kathmandu from Lalitpur


Kathmandu from Lalitpur
(Thapathali and Kupondole Bridge over Bagmati River)

नाग


नाग पंचमी